שתפו את הדף בפייסבוק Share on Facebook
מחשבון זה משמש ככלי עזר וכפוף לשיקול דעת רופא מומחה. פרופ' דולברג וצוות המחברים לא יישאו באחריות לכל אבחנה רפואית או החלטה שנעשית על בסיס התוצאות המתקבלות במחשבון זה.

פרופ' שאול דולברג – רופא מוהל (נייד: 054-448-0070)

יש לסמן את מין העובר/ילוד והריון יחיד/מרובהיש להכניס משקל ושבוע הריון(400-6500)

(0-6)

לרופאי ״כללית״: אם הגרף אינו מוצג, פנו לתמיכת מחשב של הקופה.
מחשבון זה משמש ככלי עזר וכפוף לשיקול דעת רופא מומחה.
3
5
10
25
50
75
90
95
97